Artikel 3.6 Wabo

  • Het bevoegd gezag doet van de aanhouding op grond van artikel 3.3 of 3.5 mededeling aan de aanvrager.
  • In gevallen waarin een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangehouden wordt voor de toepassing van artikel 3.9, onderscheidenlijk artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in plaats van de datum waarop de aanvraag is ontvangen uitgegaan van de datum waarop de aanhouding eindigt.

Rechtspraak artikel 3.6 Wabo (mededeling aanhouding aanvraag omgevingsvergunning)

Artikel 3.6 Wabo mededeling aanhouding aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.