Artikel 2.23 Wabo

  • In een omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit kan worden bepaald dat zij, voor zover zij betrekking heeft op die activiteit, geldt voor een daarbij aangegeven termijn.
  • Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van activiteiten als bedoeld in het eerste lid categorieën gevallen worden aangewezen waarin in de omgevingsvergunning wordt bepaald dat zij slechts geldt voor een daarbij aangegeven termijn. Bij de maatregel kan ten aanzien van die termijn worden bepaald:
    • a. een maximum gedurende welke deze kan gelden, of
    • b. in welke categorieën gevallen deze kan worden verlengd.

Rechtspraak artikel 2.23 Wabo (tijdelijke omgevingsvergunning)

Artikel 2.23 Wabo tijdelijke omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.