Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Op grond van artikel 2.22 lid 2 Wabo kunnen uitsluitend die voorschriften aan een vergunning worden verbonden die zien op de activiteit(en) die is/zijn aangevraagd (bijvoorbeeld bouwen of gebruik in strijd met het planologisch regime) (Raad van State 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:225)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.