Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag beschikt bij het wijzigen, aanvullen of intrekken van vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 2.31 lid 2 Wabo over beleidsvrijheid (Raad van State 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1619)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.