Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag kan de vergunning op grond van artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo gedeeltelijk intrekken als een deel van de vergunning gedurende drie jaar niet is gebruikt, niet vereist is dat de gehele vergunning niet is gebruikt (Raad van State 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2610)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.