Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij (de aanwijzing van) een 30 km/h-zone moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening ex artikel 3.1 Wro worden beoordeeld of de geluidbelasting aanvaardbaar is (Raad van State 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3133)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.