Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

In een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro kunnen bouw- of gebruiksregels met betrekking tot stikstofdepositie (Natura 2000-gebieden) worden opgenomen (Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1411)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.