Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Voor schilderwerk in een beschermd stadsgezicht kan in een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro een vergunningsplicht ex artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo worden opgenomen (Raad van State 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4338)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.