Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een bestemmingsplan kan niet gewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld aan de hand van een amendement van de raad zonder dat dit amendement enige ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1807)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.