Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 4:15 Awb (opschorting beslistermijn) is naar analogie van toepassing op de voorbereiding van een ingediende aanvraag om vaststelling van een bestemmingsplan (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.