Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag is niet verplicht om een belanghebbende persoonlijk op de hoogte te brengen van het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan, tenzij dit door het bevoegd gezag vooraf is toegezegd (artikel 3.8 Wro) (Raad van State 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1197, Raad van State 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1777)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.