Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

In een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro kunnen bouw- en gebruiksmogelijkheden van het voorgaande bestemmingsplan worden beperkt, met het gaat om onbenutte mogelijkheden en indien deze mogelijkheden niet langer in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening ex artikel 3.1 Wro zijn (Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.