Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De regels uit een provinciale verordening ex artikel 4.1 Wro zijn ook van toepassing bij het hanteren van een wijzigingsbevoegdheid uit een bestemmingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro (Raad van State 20 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BZ4955)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.