Artikel 2.1 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als het bouwplan in overeenstemming is met het ten tijde van de indiening van de aanvraag geldende bestemmingsplan en op dat moment geen voorbereidingsbesluit gold of een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, dan geldt – als uitzondering – het recht dat ten tijde van de indiening van de aanvraag gold (ex tunc toetsing) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) (Raad van State 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2935)

Aanvraag in overeenstemming met bestemmingsplan ex tunc toetsing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.