Artikel 5:37 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het alsnog voldoen aan de last onder dwangsom na het verstrijken van de begunstigingstermijn is in beginsel geen reden om van invordering van de dwangsommen als bedoeld in artikel 5:37 Awb af te zien, maar kan samen met andere  bijzondere omstandigheden een reden zijn om toch van invordering af te zien (Raad van State 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3111)

Alsnog voldoen last onder dwangsom na verstrijken begunstigingstermijn invordering dwangsommen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.