Artikel 3.39 Wro

  • Op het tijdstip van inwerkingtreding van een beheersverordening voor een gebied waarvoor een bestemmingsplan geldt, vervalt het bestemmingsplan voor zover het op dat gebied betrekking heeft.
  • Op het tijdstip van inwerkingtreding van een bestemmingsplan voor een gebied waarvoor een beheersverordening geldt, vervalt de beheersverordening voor zover zij op dat gebied betrekking heeft.

Rechtspraak

Als een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro onverbindend wordt verklaard, dan is de verordening nooit vastgesteld en blijft het daaraan voorafgaand geldende bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro gelden (artikel 3.39 Wro)Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53
Als een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro onverbindend wordt verklaard, dan blijft de daaraan voorafgaand geldende beheersverordening gelden (artikel 3.39 Wro)Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53
Een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro vervalt niet na de vaststelling van een paraplubestemmingsplan (artikel 3.39 Wro)Raad van State 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2519
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.