Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als (het relevante deel van de omschrijving van) het begrip ‘hoofdgebouw’ zoals opgenomen in een bestemmingsplan (ex artikel 3.1 Wro) gelijkluidend is aan het begrip ‘hoofdgebouw’ in artikel 1 lid 1 Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), kan voor de uitleg van dit begrip aansluiting worden gezocht bij de nota van toelichting bij het Bor. Uit die nota van toelichting volgt dat in bouwkundige zin van het hoofdgebouw te onderscheiden aangebouwde bouwwerken waarin slechts ondergeschikte functies plaatsvinden, zoals een aangebouwde garage, geen deel uitmaken van het hoofdgebouw (Raad van State 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2934)

Begrip hoofdgebouw bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.