Artikel 3.38 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

In een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro kan het bevoegd gezag bouw- en gebruiksmogelijkheden van het voorgaande bestemmingsplan beperken, mits het gaat om onbenutte mogelijkheden en indien deze mogelijkheden niet langer in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening ex artikel 3.1 Wro zijn (Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53)

Beheersverordening bouw- en gebruiksmogelijkheden beperken
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.