Artikel 1:2 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Om als belanghebbende (artikel 1:2 Awb) bij een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro te kunnen worden aangemerkt, moet aannemelijk worden gemaakt dat een persoon of bedrijf gevolgen van enige betekenis als gevolg van het bestemmingsplan ondervindt. Deze gevolgen van enige betekenis zijn er niet indien de gevolgen er wel zijn, maar dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het plan ontbreekt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aspecten afstand, zicht, uitstraling, milieugevolgen (geur, licht, geluid, trilling, emissie, risico), al dan niet in onderling verband bezien (Raad van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:685)

Belanghebbende bij bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.