Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Degene die een beroep doet op het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 Bro moet aannemelijk maken dat (i) het met het bestemmingsplan strijdige gebruik op de peildatum bestond, (ii) dit gebruik daarna ononderbroken is voortgezet en (iii) het gebruik niet is vergroot (Raad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2797)

Beroep op gebruiksovergangsrecht peildatum en ononderbroken gebruik

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.