Artikel 8:14 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een beslissing tot voeging van zaken ex artikel 8:14 Awb is een procesrechtelijke beslissing van de rechter in eerste aanleg, een beroep hiertegen kan – behoudens uitzonderingen – niet leiden tot vernietiging van de uitspraak van deze rechter (Centrale Raad van Beroep 30 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3474)

Beslissing voeging zaken is procesrechtelijke beslissing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.