Artikel 8:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een besluit dat een regel schept die de daarbij betrokken bestuursorganen in abstract omschreven gevallen bindt, externe werking heeft en voor herhaalde toepassing vatbaar is, is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb) (Raad van State 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1987)

Besluit regel externe werking herhaalde toepassing is algemeen verbindend voorschrift
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.