Artikel 1:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Dat niet elke afzonderlijke passage in een besluit ex artikel 1:3 Awb is gericht op rechtsgevolg hoeft aan het besluitkarakter van het besluit als geheel niet af te doen. Voor de beoordeling of sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is niet relevant tegen welke passage een belanghebbende zich in het bijzonder richt. Ook de reden waarom een belanghebbende tegen een besluit beroep heeft ingesteld, is voor de vraag of het is gericht tegen een besluit niet van belang (Raad van State 19 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1526)

Besluitkarakter passage besluit
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.