Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro de relevante richtafstand uit de VNG-brochure wordt aangehouden, hoeft de gemeenteraad in beginsel geen verdere toetsing te verrichten. Als de raad er – desondanks – voor kiest om onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van een activiteit voor het woon- en leefklimaat moet, als het onderzoek inhoudelijk wordt bestreden, door de Raad van State worden beoordeeld of dat onderzoek zorgvuldig is verricht en kan niet worden volstaan met een verwijzing naar de richtafstand uit de VNG-brochure (Raad van State 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2117)

Bestemmingsplan richtafstand VNG-brochure toetsing
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.