Artikel 2.10 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan moet niet slechts worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar dient mede te worden beoordeeld of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt opgericht. Dit houdt in dat een bouwwerk in strijd met de bestemming moet worden geoordeeld indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet (artikel 2.10 Wabo) (Raad van State 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1152)

Bouwplan overeenkomstig bestemming gebruikt

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.