Artikel 8:69 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het niet instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank waarbij een besluit op bezwaar is vernietigd heeft tot gevolg dat, indien in beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar gronden naar voren worden gebracht die door de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn verworpen, de rechter van de juistheid van het eerder gegeven oordeel van de rechter over die gronden uit moet gaan (Brummen-lijn) (omvang geschil ex artikel 8:69 Awb) (Raad van State 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0801)

Brummen-lijn niet instellen hoger beroep
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.