Artikel 3.1.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een dynamische verwijzing – een verwijzing naar een tekst inclusief sinds de totstandkoming vastgestelde wijzigingen van deze tekst – in een planregel naar beleidsregels is in beginsel toegestaan (ex artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro), maar deze verwijzing moet dan wel zien op de uitoefening van een bevoegdheid. Dat is bij een dynamische verwijzing naar een begripsbepaling uit een gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) niet het geval (Raad van State 9 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3235)

Dynamische verwijzing planregel begripsbepaling APV
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.