Artikel 8:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De burgerlijke rechter kan geen exceptieve toets (artikel 8:3 Awb) uitvoeren als de hoogste bestuursrechter zich in het kader van een exceptieve toets reeds over de verbindendheid van de regel heeft uitgelaten (Hoge Raad 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9556)

Exceptieve toets burgerlijke rechter
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.