Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), voor zover dit gebruik conform de vergunning wordt uitgeoefend en dit gebruik bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan (Raad van State 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:184)

Gebruik conform omgevingsvergunning gebruiksovergangsrecht

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.