Artikel 3.2.2 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een onderbreking van het gebruik betekent op zichzelf nog niet dat dit gebruik na hervatting ervan voor de toepassing van het gebruiksovergangsrecht niet langer is aan te merken als voortgezet gebruik als bedoeld in artikel 3.2.2 lid 3 Bro. Of daarvan sprake is, hangt af van de duur en de oorzaak van de onderbreking en de door betrokkene getoonde intentie het gebruik voort te zetten (Raad van State 10 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3431)

Gebruiksovergangsrecht onderbreking van gebruik
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.