Artikel 3.1a Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar bestaat in beginsel alleen aanleiding om te motiveren waarom (toch) gebruik van die gegevens wordt gemaakt indien door belanghebbenden gesteld wordt dat aan het besluit actuele gegevens ten grondslag dienen te worden gelegd, omdat sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden, of de gegevens zo gedateerd zijn – wat betreft verstreken tijd, niet wat betreft inhoud – dat het bestuursorgaan uit zichzelf behoefte voelt het gebruik ervan te verantwoorden (artikel 3.1a Wabo) (Raad van State 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1148)

Gegevens en onderzoeken ouder dan twee jaar
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.