Artikel 3.1a Wabo

Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar.

Rechtspraak

Gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar mogen op grond van artikel 3.1a Wabo ook gebruikt worden, maar het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel kunnen met zich brengen dat bij een langere termijn gemotiveerd wordt waarom van die gegevens wordt gebruik gemaaktRaad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2413
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.