Artikel 3.1a Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar mogen op grond van artikel 3.1a Wabo ook gebruikt worden, maar het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel kunnen met zich brengen dat bij een langere termijn gemotiveerd wordt waarom van die gegevens wordt gebruik gemaakt (Raad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2413)

Gegevens en onderzoeken ouder dan twee jaar
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.