Artikel 2.3a Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Handhavend optreden op grond van artikel 2.3a Wabo in in beginsel niet mogelijk tegen degene die de eigendom van het gebouw voorafgaand aan 1 april 2007 heeft verkregen, voor zover deze tijdens de eigendomsoverdracht geen concrete aanwijzingen hoefde te hebben dat het bouwwerk zonder omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) is opgericht (Raad van State 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1263)

Handhavend optreden tegen verkregen eigendom voorafgaand 1 april 2007
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.