Artikel 5:24 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Handhaving die ziet op de afbraak van een in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwde woning kan onevenredig zijn (gelet op de omvang van de afwijking in relatie tot de omvang van het gehele bouwplan, de belangen van de bouwer en de omwonende en de verklaring van het bestuursorgaan dat het bouwplan alsnog gelegaliseerd zou kunnen worden) (artikel 5:24 Awb) (Raad van State 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885)

Handhaving afbraak woning kan onevenredig zijn
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.