Artikel 6:6 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als in een (hoger) beroepschrift uitsluitend is verwezen naar een eerder ingediende zienswijze, bezwaar of beroepsgronden, dan zal diegene op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim beroep) in de gelegenheid moeten worden gesteld binnen een termijn van vier weken alsnog aan te geven waarom de beslissing van het bestuursorgaan of de rechter onjuist is (Raad van State 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1789)

Herstel verzuim beroep uitsluitend verwezen naar zienswijze of bezwaar
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.