Artikel 8:119 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bijzondere rechtsmiddel herziening als bedoeld in artikel 8:119 Awb dient er niet toe om het geschil waarover bij uitspraak is beslist opnieuw aan de rechter voor te leggen. Ook is dit rechtsmiddel niet bedoeld om een partij de gelegenheid te bieden om argumenten die in een eerdere procedure naar voren zijn gebracht, of naar voren hadden kunnen worden gebracht, opnieuw of alsnog naar voren te brengen en op die manier het debat te heropenen nadat is gebleken dat de aangevoerde feiten en omstandigheden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Uitsluitend indien zich feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb voordoen, kan er aanleiding zijn voor herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak (Raad van State 7 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4004)

Herziening uitspraak
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.