Artikel 4.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als de implementatietermijn van een provinciale verordening zoals bedoeld in artikel 4.1 lid 2 Wro nog niet is verstreken, dan hoeft de gemeenteraad (nog) niet verplicht een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro vast te stellen met inachtneming van de bepalingen uit die verordening. Wel zal de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan met de verordening rekening moeten houden (Raad van State 9 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5271)

Implementatietermijn provinciale verordening
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.