Artikel 8:72 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als na inwerkingtreding van een nieuw – nog niet in rechte onaantastbaar – bestemmingsplan een aanvraag om bouwvergunning (lees: omgevingsvergunning voor bouwen) wordt ingediend of ingewilligd, moet een belanghebbende die tegen de bouwvergunning opkomt een behoorlijke en praktisch bruikbare mogelijkheid worden geboden om het nieuwe bestemmingsplan alsnog te laten schorsen. Als tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning een verzoek om schorsing van het nieuwe bestemmingsplan wordt ingediend, ligt het ‘in de rede’ dat College van B&W niet op het bezwaar beslist voordat de rechter zich over de gevraagde schorsing van het nieuwe bestemmingsplan heeft uitgesproken. Wordt het bestemmingsplan geschorst, dan geldt bij het besluit op bezwaar het oude plan als toetsingskader. Is het besluit op bezwaar reeds genomen, dan zal de bestuursrechter in dit geval – anders dan in het algemeen – toch aan het oude plan moeten toetsen (Tegelenjurisprudentie ex artikel 8:72 Awb) (Raad van State 24 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP6324)

Inwerkingtreding bestemmingsplan (aanvraag) omgevingsvergunning bouwen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.