Artikel 6.5 Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Wanneer een aangevraagde activiteit onder de categorie vermeld in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor valt (kruimelvergunning) en het bevoegd gezag toepassing mag geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo, dan is geen verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 lid 1 Bor benodigd (ook niet als de uitgebreide voorbereidingsprocedure door een ander benodigde toestemming van toepassing is, Raad van State 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:68)

kruimelvergunning verklaring van geen bedenkingen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.