Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking) is sprake als bewoners niet meer op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte (o.a. supermarkt) (Raad van State 18 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1192)

Ladder voor duurzame verstedelijking duurzame ontwrichting voorzieningenniveau
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.