Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het opnemen van flexibiliteitsbepalingen in een bestemmingsplan (wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplichten of binnenlandse ontheffingen) moet op grond van artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking) – indien geen toepassing wordt gegeven aan artikel 3.1.6 lid 3 Bro – reeds bij het opnemen van deze bepalingen inzichtelijk worden gemaakt of sprake is van een een (regionale) behoefte binnen de planperiode en of de ontwikkeling is overeenstemming is met de overige eisen van artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Raad van State 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1797)

Ladder voor duurzame verstedelijking flexibiliteitsbepalingen bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.