Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking) schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling (Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2579)

Ladder voor duurzame verstedelijking geen vooraf bepaald resultaat
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.