Artikel 3.1.6 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een concurrent die belanghebbende is omdat zijn/haar onderneming werkzaam is in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied en wiens belang uitsluitend is gelegen in het concurrentiebelang moet op grond van artikel 8:69a Awb feiten en omstandigheden naar voren brengen waaruit blijkt dat de nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro (Ladder voor duurzame verstedelijking) zal leiden tot relevante leegstand.  Beëindiging van de eigen bedrijfsactiviteiten is hiervoor onvoldoende, tenzij het bedrijfsgebouw dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen heeft, dat andersoortig gebruik – al dan niet door transformatie – niet of onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. Ook is sprake van relevante leegstand indien omliggende panden in de directe omgeving van de de concurrent leeg komen te staan (Raad van State 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3106)

Ladder voor duurzame verstedelijking relevante leegstand
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.