Artikel 5:32a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De vraag of het bestuursorgaan hangende een gerechtelijke procedure de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom ex artikel 5:32a lid 2 Awb mag verlengen tot na afloop van de procedure, hangt af van de aard van de overtreding en de bij het besluit betrokken belangen (Raad van State 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860)

Last onder dwangsom begunstigingstermijn verlengen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.