Artikel 5:32a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Wanneer uit de last onder dwangsom niet kan worden afgeleid wat moet worden gedaan of worden nagelaten om het verbeuren van de last te voorkomen, is de last in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel (artikel 5:32a Awb) (Raad van State 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132)

Last onder dwangsom moet worden gedaan of nagelaten om verbeuren last te voorkomen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.