Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro moeten aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden van het plan de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden in kaart worden gebracht (Raad van State 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6907)

Maximale planologische mogelijkheden bestemmingsplan op Natura 2000-gebieden

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.