Artikel 2.15 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het beschermde monument is wat in die redengevende omschrijving als zelfstandige eenheid is genoemd. Bij de vaststelling van een zelfstandige eenheid gaat het om datgene wat bouwkundig en functioneel een onlosmakelijk geheel vormt. Verder is het civielrechtelijk onderscheid in onroerende en roerende zaken ook op monumenten van toepassing. Dit betekent dat zaken die op grond van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek naar verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de hoofdzaak of daarmee zodanig zijn verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht, dezelfde bescherming genieten als het monument waartoe zij behoren (toetsingscriteria omgevingsvergunning rijksmonument ex artikel 2.15 Wabo) (Raad van State 28 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2819)

Monument redengevende omschrijving
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.