Artikel 8:58 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als na afloop van de tiendagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 Awb nadere stukken worden ingediend die door de rechter worden toegelaten, dan moet rechter – gelet op de goede procesorde – in beginsel overgaan tot schorsing van het onderzoek ter zitting of tot heropening van het onderzoek, om partijen de mogelijkheid te geven zich over de stukken uit te laten (Centrale Raad van Beroep 12 september 2007, ECLI:NLCRVB:2007:BB3729)

Na afloop tiendagentermijn nadere stukken ingediend
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.