Artikel 5:35 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als niet tijdig tot stuiting of verlenging van de verjaringstermijn van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:35 Awb is overgegaan, is het bestuursorgaan na verjaring niet langer bevoegd een invorderingsbesluit te nemen of dwangmiddelen in te zetten om tot inning van de geldschuld over te gaan (Raad van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:653)

Na verjaring last onder dwangsom bestuursorgaan niet langer bevoegd invorderingsbesluit te nemen

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.